VNPT Kon Tum thông báo đấu giá tài sản thanh lý

12-04-2021 13:22:57 GMT+7
|

VNPT Kon Tum thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý năm 2021

File văn bản đính kèm

Chăm sóc KH : 18001166
Sự cố ATTT : 02603 866000