VNPT Kon Tum thông báo đấu giá tài sản thanh lý

12-04-2021 13:22:57 GMT+7
|

VNPT Kon Tum thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý năm 2021

File văn bản đính kèm

Chăm sóc khách hàng : 0260 800126
Báo hỏng máy : 0260 119
Dịch vụ giải đáp : 0260 1080