Hệ thống giải đáp thông tin cho tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum - VNPT Smartbot

Nền tảng VNPT Smartbot cho phép xây dựng kịch bản trò chuyện tự động với người dân và doanh nghiệp mà không cần lập trình; tạo ngữ cảnh để tối ưu hóa cuộc trò chuyện; hệ thống sẽ tự động được đào tạo theo dữ liệu yêu cầu, tra cứu của người dân, doanh nghiệp một cách đơn giản, thân thiện nhất. VNPT Smartbot sẵn sàng kết nối linh hoạt để trao đổi dữ liệu với các hệ thống khác như Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; Trung tâm điều hành thông minh tỉnh; các hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh làm nguồn dữ liệu để sử dụng.

Hệ thống quản lý văn bản điều hành (VNPT iOffice)

Hệ thống quản lý văn bản điều hành (VNPT iOffice) là hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc điện tử giúp các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng một văn phòng điện tử không giấy tờ

Hệ thống Thông tin đánh giá và xếp hạng chuyển đổi số DTI

Hệ thống Phần mềm đánh giá mức độ chuyển đổi số ” được xây dựng nhằm mục tiêu giúp cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh có cái nhìn toàn cảnh của bức tranh Chuyển đổi số từ đó kịp thời nắm bắt để chỉ đạo, đôn đốc công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số của tỉnh; Cung cấp kênh thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Sở Thông tin và truyền thông và các sở, ban ngành có liên quan; UBND Xã/ Phường; UBND Huyện/ Thành phố đối với hoạt động cải thiện Chỉ số chuyển đổi số của Tỉnh.

Hệ thống quản lý thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp tỉnh Kon Tum.

Hệ thống quản lý thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp tỉnh Kon Tum là hệ thống được ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công việc, nâng cấp chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với tổ chức, cá nhân, dữ liệu được số hóa đồng bộ. Nâng cao trình độ quản lý, tạo bước thay đổi đột phá về số hóa dữ liệu tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin Một cửa điện tử (VNPT IGATE)

Hệ thống một cửa điện tử là hệ thống tin học hóa dựa trên phần mềm VNPT iGate để giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước theo cơ chế một cửa

Hệ thống phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực

Hệ thống “Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực” được xây dựng nhằm mục đích giúp Sở Tư pháp quản lý hồ sơ, hợp đồng giao dịch về công chứng, chứng thực trên môi trường điện tử, tránh việc trùng lắp trong các hoạt động động công chứng, chứng thực từ đó tăng tính minh bạch của hồ sơ, hợp đồng giao dịch trong việc xử lý, giải quyết các vấn đề của người dân và doanh nghiệp; Cung cấp kênh thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Sở Tư pháp và các UBND Huyện/Thành phố; UBND Xã/Phường/Thị trấn và các tổ chức hành nghề công chứng đối với hoạt động công chứng, chứng thực.

HỆ THỐNG GIẤY KHÁM SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ (VNPT EHC)

Hệ thống giấy khám sức khỏe điện tử - VNPT EHC được xây dựng nhằm quản lý kết quả khám sức khỏe lái xe, liên thông Cổng dịch vụ Công quốc gia giúp cho Bộ Y tế có thể liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe với Hệ thống cấp đổi giấy phép lái xe cấp độ 4 của Bộ Giao thông vận tải phục vụ cho việc cấp đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia; cho phép các Cơ sở KBCB thực hiện khám sức khỏe lái xe theo Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe và cung cấp Cổng dữ liệu để các Bộ, Ngành, Địa phương có thể tra cứu, xác thực các Giấy khám sức khỏe lái xe trong quá trình thực hiện các dịch vụ Công theo quy định của Chính phủ; hỗ trợ các đơn vị (Bộ Y tế, Sở Y tế, Cơ sở Y tế...) tiến hành quản lý, báo cáo thống kê tình hình khám sức khỏe lái xe tại đơn vị mình quản lý thông qua 1 nền tảng tập trung và bảo mật.

Dịch vụ phần mềm phòng khám tư nhân ( VNPT HOME - CLINIC )

Hệ thống phần mền phòng khám tư nhân (Quản lý toàn bộ các công tác khám chữa bệnh, quản lý thuốc và bệnh nhân tại phòng khám).

Hợp đồng điện tử ( VNPT ECONTRACT )

Phần mềm Hợp đồng điện tử VNPT eContract là dịch vụ hỗ trợ các bên giao kết hợp đồng bằng phương tiện điện tử. Khi giao kết thông qua VNPT eContract các doanh nghiệp và người dân giảm đáng kể được chi phí giao dịch, thời gian giao dịch, dễ dàng hơn trong việc tiếp xúc với khách hàng và thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài.

Hệ thống Trung tâm điều hành giáo dục

Hệ thống “Trung tâm điều hành giáo dục” xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp bức tranh toàn cảnh của giáo dục trên cơ sở tập hợp thông tin, dữ liệu của tất cả các hệ thống thông minh và các nguồn dữ liệu khác, đồng thời đưa ra các chỉ số đo lường hoạt động của từng hệ thống. Truy nhập thời gian thực đến các hệ thống ứng dụng thông minh của giáo dục, tích hợp công cụ tương tác và hỗ trợ ra quyết định kịp thời.
Chăm sóc KH : 18001166
Sự cố ATTT : 02603 866000