SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

BAN LÃNH ĐẠO

 

Ông Nguyễn Thái Hòa

Giám đốc Viễn Thông Kon Tum - Trưởng đại diện tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 0911698699

Email: hoant.ktm@vnpt.vn

Ông Trương Nhật Linh

Phó Giám đốc VNPT Kon Tum

Điện thoại: 0914326567

Email: linhtn.ktm@vnpt.vn

Ông Lê Quốc Đạt

Phó GĐ VNPT Kon Tum, Giám đốc Trung tâm Kinh Doanh (VNPT Vinaphone Kon Tum)

Điện thoại:

Email: dạtlq.ktm@vnpt.vn