Hệ thống quản lý ngành nước ( VNPT WASSPRO )

06-15-2022 10:47:12 GMT+7

Hệ thống Wasspro được xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây nhằm số hóa toàn diện công tác quản lý của các công ty cấp nước tỉnh/thành phố. Hệ thống tích hợp smartphone phục vụ cho công tác ghi chỉ số và thu tiền nước Tự động hóa gạch nợ Hóa đơn điện tử.

1. Chức năng hệ thống

- Quản lý khách hàng, dịch vụ CSKH

- Quản lý hóa đơn và công nợ

- Quản lý tài sản, sửa chữa bảo trì tài sản

- Kết xuất báo cáo, thống kê

- App Mobile dành cho nhân viên ghi thu

- App Mobile chăm sóc khách hàng

- Tích hợp hệ thống thu hộ của ngân hàng và ví điện tử

- Tích hợp hệ thống hóa đơn điện tử VNPT

- Tích hợp hệ thống quản lý hợp đồng điện tử VNPT eContract

2. Lợi ích mang lại

- Tăng hiệu quả trong việc ghi và thu nước

- Giảm chi phí vận hành

- Kết hợp xuất hóa đơn điện tử

- Dữ liệu được bảo mật an

- Dễ dàng truy xuất dữ liệu và thống kê dữ liệu hàng tháng

3. Đối tượng sử dụng

- Trung tâm môi trường đô thị         

- Công ty

- Doanh nghiệp

 

Chăm sóc KH : 18001166
Sự cố ATTT : 02603 866000