HỆ THỐNG GIẤY KHÁM SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ (VNPT EHC)

02-22-2023 16:46:52 GMT+7

Hệ thống giấy khám sức khỏe điện tử - VNPT EHC được xây dựng nhằm quản lý kết quả khám sức khỏe lái xe, liên thông Cổng dịch vụ Công quốc gia giúp cho Bộ Y tế có thể liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe với Hệ thống cấp đổi giấy phép lái xe cấp độ 4 của Bộ Giao thông vận tải phục vụ cho việc cấp đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia; cho phép các Cơ sở KBCB thực hiện khám sức khỏe lái xe theo Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe và cung cấp Cổng dữ liệu để các Bộ, Ngành, Địa phương có thể tra cứu, xác thực các Giấy khám sức khỏe lái xe trong quá trình thực hiện các dịch vụ Công theo quy định của Chính phủ; hỗ trợ các đơn vị (Bộ Y tế, Sở Y tế, Cơ sở Y tế...) tiến hành quản lý, báo cáo thống kê tình hình khám sức khỏe lái xe tại đơn vị mình quản lý thông qua 1 nền tảng tập trung và bảo mật.

1. Tính năng chính của hệ thống:

+ Quản trị hệ thống.

+ Quản lý Giấy khám sức khỏe lái xe.

      -Thêm mới Giấy khám sức khỏe lái xe.

      -Import Giấy khám sức khỏe lái xe.

      -Ký số Giấy khám sức khỏe lái xe.

      -Báo cáo thống kê

     -Xây dựng API tiếp nhận và cung cấp dữ liệu

2. Ưu điểm
- Quản lý tập trung cơ sở dữ liệu giấy Khám sức khỏe lái xe trên nền tảng bảo mật, dễ dàng chia sẻ và không thể sửa đổi, chống làm giả.

- Cung cấp công cụ xác thực giấy Khám sức khỏe lái xe cho các Bộ Ngành địa phương khác.

- Phục vụ công tác thống kê báo cáo cho Bộ Y tế, Sở Y tế, Cơ sở khám chữa bệnh.

3. Đối tượng khách hàng

- Sở Y tế:

* Giám sát việc thực hiện tại các Cơ sở KBCB do Sở quản lý.

* Hướng dẫn các CS KBCB tại địa phương thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Bộ về việc liên thông dữ liệu.

- Cơ sở khám chữa bệnh (có cấp giấy khám sức khỏe):

* Thực hiện khám sức khỏe lái xe theo Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT.

* Cập nhật dữ liệu Kết quả khám sức khỏe lái xe lên Hệ thống quản lý Giấy khám sức khỏe lái xe (Trực tiếp trên Hệ thống hoặc thông qua phần mềm HIS và truyền số liệu lên Hệ thống).

4. Đơn giá

+ Trường hợp 1: Nếu Sở Y tế tỉnh Kon Tum là đơn vị thực hiện hợp đồng để các đơn vị trực thuộc sử dụng:

+ Trường hợp 2: Các cơ sở Y tế đủ điều kiện khám sức khỏe cấp đổi giấy phép  lái xe tự thuê:

* Ghi chú:

- Giá cước đã bao gồm Thuế VAT (10%).

- Giá cước đã bao gồm: vận hành, duy trì, hỗ trợ kỹ thuật; triển khai, hỗ trợ khách hàng và đào tạo trước bán hàng và trong thời gian khách hàng thuê dịch vụ.

5. Thông tin liên hệ

Trung tâm công nghệ thông tin – Viễn thông Kon Tum

Điện thoại: 02603.913246

Chăm sóc KH : 18001166
Sự cố ATTT : 02603 866000