VNPT Kon Tum thông báo tuyển dụng (03-06-2022)

VNPT Kon Tum thông báo tuyển dụng nhân viên Công nghệ thông tin năm 2022

VNPT Kon Tum thông báo đấu giá tài sản thanh lý (04-12-2021)

VNPT Kon Tum thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý năm 2021

VNPT Kon Tum thông báo tuyển dụng (17-10-2017)

Vị trí : Nhân viên công nghệ thông tin + Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 25/09/2017 - 15/10/2017. + Điều kiện: Tuổi đời dưới 35, Tốt nghiệp ĐH CNTT bằng khá trở lên. + Lương thưởng, theo công việc!

Các tin khác

Chăm sóc KH : 18001166
Sự cố ATTT : 02603 866000