Hệ thống giám sát phản ánh kiến nghị

06-03-2022 09:53:34 GMT+7

Hệ thống giám sát phản ánh kiến nghị tỉnh Kon Tum cung cấp quy trình động để các cơ quan, địa phương có thể chủ động điều chỉnh cho phù hợp với quy trình xử lý phản ánh kiến nghị tại đơn vị. Công dân gửi các phản ánh kiến nghị qua ứng dụng điện thoại hoặc website phản ánh kiến nghị, hệ thống sẽ điều hướng xử lý lên các cơ quan, địa phương. Các cơ quan, địa phương căn cứ thực trạng phản ánh, phân công nhiệm vụ để xử lý các vi phạm về trật tự đô thị. Các phản ánh sau khi xử lý xong sẽ được công khai trên trang ứng dụng điện thoại và website phản ánh kiến nghị đồng thời gửi thông báo SMS đến công dân để người dân kịp thời nắm bắt tiến độ xử lý.

1. Các tính năng

* Phản ánh kiến nghị

Là kênh giao tiếp giữa công dân và cơ quan chính quyền, phát triển với 2 phiên bản: Ứng dụng trên các thiết bị thông minh (app KonTumS) và Website phản ánh kiến nghị (https://pakn.kontum.gov.vn/vi/)

Nhằm bảo đảm khả năng tiếp nhận, kết nối, chia sẻ thông tin giữa nhà nước với người dân, hệ thống gửi phản ánh kiến nghị có những tính năng sau:

- Tạo và xem phản ánh:

   + Cung cấp cho người dùng tính năng tạo và gửi phản ánh kiến nghị đến cơ quan nhà nước.

   + Nội dung phản ánh sẽ được gửi đến hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị.

   + Kết quả xử lý của phản ánh cũng như trạng thái và quá trình xử lý được cập nhật từ hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh trở lại ứng dụng.

- Xem các tin tức thông báo:

   + Cho phép người dùng xem các tin tức của các cơ quan nhà nước tương tự như hệ thống Cổng thông tin điện tử.

- Thông báo khẩn:

   + Cho phép người dùng nhận nhanh các thông báo từ các cơ quan nhà nước.

   + Các thông báo được gửi đi dưới hình thức real-time.

   + Hiển thị trực tiếp trên màn hình thông báo của các thiết bị kèm theo âm thanh ngay cả trong trường hợp người dùng không mở ứng dụng

- Tra cứu hồ sơ, nộp hồ sơ trực tuyến:

   + Kết nối đến các hệ thống Dịch vụ công - Một cửa điện tử của các đơn vị để cho phép người dùng có thể tra cứu hồ sơ.

   + Kết nối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến dạng weblink (thực hiện mở trình duyệt khi người dùng nhấn vào chức năng)

- Quản lý thông tin cá nhân:

   + Quản lý các tài khoản đăng kí, đăng nhập vào ứng dụng để phục vụ cho một số chức năng yêu cầu người dùng phải đăng nhập thì mới có thể thao tác: Cập nhật thông tin tài khoản, đổi số điện thoại, thay đổi mật khẩu, …

* Xử lý phản ánh kiến nghị

Hệ thống được xây dựng trở thành kênh chính thức và duy nhất cho việc tiếp nhận xử lý phản ánh của cá nhân, tổ chức kịp thời, trách nhiệm, hiệu quả, chuyên nghiệp, tăng cường tính minh bạch, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Nhằm tạo sự thuận tiện, nhanh chóng trong quá trình xử lý phản ánh kiến nghị, hệ thống cung cấp các tính năng:

-  Tiếp nhận phản ánh:

   + Nội dung phản ánh của công dân được gửi đến bộ phận tiếp nhận.

   + Bộ phận tiếp nhận phân loại các yêu cầu phản ánh và điều chuyển về các cơ quan có thẩm quyền xử lý.

- Xử lý phản ánh:

   + Các yêu cầu xử lý phản ánh sẽ được gửi đến cán bộ xử lý và được thông báo khi có phản ánh xảy ra.

   + Cho phép cán bộ kiểm tra được thông tin phản ánh: hình ảnh, địa điểm, thời gian, …

   + Công khai kết quả xử lý và gửi thông báo đến công dân sau khi xử lý xong phản ánh.

- Theo dõi phản ánh:

  + Kiểm tra, theo dõi tiến độ xử lý phản ánh.

- Thống kê báo cáo:

  + Truy xuất báo cáo theo nhiều tiêu chí, dễ dàng, thuận lợi.

2. Lợi ích

- Hoạt động tiếp nhận thực hiện liên tục 24/7.

- Sản phẩm chú trọng trải nghiệm người dùng như giao diện thông minh, cách phân bố thông tin khoa học, gần gũi và theo xu hướng thiết kế mới cũng góp phần làm tăng giá trị sản phẩm mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

- Tất cả thông tin phản ánh đều được ghi nhận vào hệ thống, luân chuyển đến cơ quan có trách nhiệm.

- Xây dựng được kênh chính thức và duy nhất cho việc tiếp nhận xử lý phản ánh của cá nhân, tổ chức kịp thời, trách nhiệm, hiệu quả, chuyên nghiệp, tăng cường hiệu quả quản lý việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước.

- Tiết kiệm thời gian đi lại của công dân, tiết kiệm thời gian xử lý của cán bộ nhà nước, tiết kiệm thời gian chuyển giao giữa ban các ban ngành liên quan, tiết kiệm nhân lực tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị.

- Hỗ trợ người dân có đủ kênh giao tiếp với chính quyền, hạn chế tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu tại các cơ quan hành chính nhà nước

3. Đối tượng

- Người dân.

- Doanh nghiệp.

- Cán bộ chuyên viên nhà nước.

- Lãnh đạo nhà nước.

 

Chăm sóc KH : 18001166
Sự cố ATTT : 02603 866000