Hệ thống Trung tâm điều hành giáo dục

06-15-2022 14:04:27 GMT+7

Hệ thống “Trung tâm điều hành giáo dục” xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp bức tranh toàn cảnh của giáo dục trên cơ sở tập hợp thông tin, dữ liệu của tất cả các hệ thống thông minh và các nguồn dữ liệu khác, đồng thời đưa ra các chỉ số đo lường hoạt động của từng hệ thống. Truy nhập thời gian thực đến các hệ thống ứng dụng thông minh của giáo dục, tích hợp công cụ tương tác và hỗ trợ ra quyết định kịp thời.

1. Giới thiệu

Hệ thống “Trung tâm điều hành giáo dục” xây dựng nhằm mục tiêu Cung cấp bức tranh toàn cảnh của giáo dục trên cơ sở tập hợp thông tin, dữ liệu của tất cả các hệ thống thông minh và các nguồn dữ liệu khác, đồng thời đưa ra các chỉ số đo lường hoạt động của từng hệ thống (KPI); Truy nhập thời gian thực đến các hệ thống ứng dụng thông minh của giáo dục; Tích hợp công cụ tương tác và hỗ trợ ra quyết định kịp thời; Cung cấp cho Lãnh đạo Phòng, Sở các thống kê, báo cáo; Tối ưu hóa các dịch vụ của Giáo dục bằng cách cải thiện hiệu suất và giảm chi phí; Quản lý và khắc phục sự cố bằng việc tổ chức phản ứng xử lý nhanh; Phân tích và đưa ra các dự báo về các sự kiện tương lai

2. Tính năng hệ thống

- Phân hệ Nền tảng tích hợp:

+ Chức năng Lập lịch trao đổi dữ liệu;

+ Chức năng Cấu hình thông tin trao đổi;

+ Chức năng Ghi log trao đổi dữ liệu;

+ Chức năng Thực hiện trao đổi dữ liệu.

- Phân hệ Cổng giao tiếp và Giao tiếp API:

+ Cung cấp các service cho đối tác;

+ Trục tích hợp.

- Phân hệ Cơ sở dữ liệu tập trung:

+ Phân hệ trực quan hóa :

* Chức năng Biểu đồ;

* Chức năng Thống kê báo cáo;

* Tra cứu học sinh;

* Tra cứu giáo viên.

+ Phân hệ Phân tích, BI, Big Data

* Data Service;

* Data Warehouse;

* Bussiness Intelligence.

+ Phân hệ Quản trị hệ thống

* Khai báo người dùng;

* Cập nhật thông tin người dùng;

* Xóa thông tin người dùng;

* Phân quyền người dùng

3. Lợi ích

- Dữ liệu học tập sẽ không bị ảnh hưởng, mất mát khi nhà trường thay đổi nâng cấp phần mềm quản lý hoặc chuyển cấp, chuyển trường...;

- Sở có một CSDL thống nhất và duy nhất để phục vụmục đíchquản lývà thống kê báo cáo và tổng hợp nhanh chóng kịp thời các thống kê báo cáo;

- Quản lý thông tin của học sinh xuyên suốt 12 năm học;

- Cung cấp dữ liệu cho các dịch vụ giáo dục trên nền Big Data và phục vụ việc khai thác thông tin cho các hệ thống khác

3. Đối tượng khách hàng sử dụng:

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và các đơn vị trực thuộc

4. Giá cước thuê dịch vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

TT

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá/Năm

Thành tiền

Thuế VAT

Thành tiền sau thuế

Chi phí thuê dịch vụ CNTT Hệ thống Trung tâm điều hành giáo dục (vnEdu-IOC)

1

Hệ thống

01

540.000.000

  540.000.000

  54.000.000

594.000.000

Chi phí thuê dịch vụ Quản trị, vận hành, duy trì, hỗ trợ sử dụng hệ thống

2

Gói

01

64.388.115

     64.388.115

    6.438.812

    70.826.927

Ghi chú:

- Chi phí trên đã bao gồm: 10% VAT; Chi phí hạ tầng lưu trữ dữ liệu; Chi phí cài đặt, đào tạo và các chi phí hỗ trợ triển khai phần mềm.

- Chi phí trên chưa bao gồm: Chi phí hạ tầng truyền dẫn của khách hàng; Tin nhắn SMSBrandname (nếu có).

5. Thông tin liên hệ

Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Kon Tum

Điện thoại: 02603.958789

Chăm sóc KH : 18001166
Sự cố ATTT : 02603 866000