Hệ thống Quản lý thư viện ( VNPT LIB )

06-04-2022 15:15:05 GMT+7

Hệ thống Quản lý thư viện (VNPT-LIB) cho phép tin học hóa, tự động hóa các hoạt động nghiệp vụ, phục vụ và truy cập từ xa, giúp đơn vị quản lý nguồn lực thông tin trong thư viện hiệu quả, nhằm hiện thực hóa xây dựng một hệ thống thư viện thông minh.

1. Lợi ích dịch vụ

Phần mềm quản lý thư viên (VNPT - LIB) mang đến những tiện ích cho người quản trị hệ thống thư viện những tiện ích sau:

- Điều hành và quản lý mọi lúc, mọi nơi

- Khai thác tối đa ấn phẩm, tránh dư thừa, lãng phí

- Nắm bắt tình hình, tình trạng ấn phẩm, đưa ra nhu cầu cung cấp

- Trao đổi dữ liệu và chia sẻ thông tin dễ dàng

- Nhập ấn phẩm theo quy chuẩn

- Thống kê, báo cáo tập trung.

2. Ưu điểm hệ thống

- Quy trình mạch lạc, dễ thao tác, dễ sử dụng.

- Thiết kế phần mềm thân thiện, không yêu cầu người dùng hiểu biết quá nhiều về tin học.

- Hệ thống toàn diện bao gồm cả web

- Hệ thống dễ dàng triển khai, vận hành và bảo dưỡng

- Giúp nhà trường tiết kiệm được khoản chi phí lớn.

3. Đối tượng sử dụng

- Các thư viện trường học.

Chăm sóc KH : 18001166
Sự cố ATTT : 02603 866000