Hồ sơ giáo dục ( VNEDU HSS )

06-07-2022 09:20:10 GMT+7

Hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục là công cụ hỗ trợ nhà trường quản lý tập trung, lưu trữ các loại hồ sơ sách điện tử đồng thời có thể tải lên các tệp hồ sơ giáo dục và thực hiện ký hồ sơ.

1. Chức năng hệ thống

Sản phẩm bao gồm 2 gói chức năng chính là Hồ sơ giáo dục và Quản lý giáo án.

- Hồ sơ giáo dục: Hồ sơ giáo dục gồm các quyển sổ điện tử cơ bản dành cho nhà trường theo thông tư của Bộ giáo dục và đào tạo như: Sổ đăng bộ, học bạ học sinh, sổ ghi đầu bài, sổ theo dõi và dánh giá học sinh, sở chủ nhiệm….

- Quản lý giáo án: Quản lý giáo án là hệ thống giúp quản lý danh sách các giáo án của nhà trường, tại đây, giáo viên có thể tải giáo án lên hệ thống, gửi phê duyệt. Tổ trưởng chuyên môn hoặc người được phân quyền có thể xem, duyệt hoặc hủy duyệt giáo án.

2. Lợi ích sản phẩm

- Tin học hóa việc quản lý sổ sách và ký sổ trong nhà trường.

- Giáo viên có thể ký ở bất cứ nơi đâu bằng máy tính có kết nối mạng.

- Giáo viên tự thiết lập và quản lý chữ ký theo phong cách của riêng mình

- Admin dễ dàng quản lý tài liệu và chữ ký tập trung.

- Hệt hống phân quyền đảm bảo tính chính xác và bảo mật cho tài liệu.

- Hệ thống ký số tương thích với tất cả chứng thư số của các nhà cung cấp được cấp phép bởi Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Ưu điểm

- Đáp ứng đa dạng các loại hồ sơ giáo dục theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

- Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu trên các loại hồ sơ được lưu trữ trên hệ thống.

- Dễ dàng tra cứu và kết xuất dữ liệu theo nhu cầu người sử dụng.

- Giao diện dễ dàng thao tác

4.Đối tượng sử dụng

- Sở/Phòng

- Lãnh đạo trường

- Giáo viên

- Phụ huynh, học sinhviên

Chăm sóc KH : 18001166
Sự cố ATTT : 02603 866000